Je bekijkt nu Human Being Management introduceert de laag Natuur!

Human Being Management introduceert de laag Natuur!

Medewerkers zijn de belangrijkste factor in organisatiesucces. Hun toewijding, kennis, houding en betrokkenheid zorgen ervoor dat hun taken en rollen efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Indien dit te wensen overlaat, worden structuren, regels en wetgeving aangepast, teneinde het proces weer in goede banen te leiden. Dat kan alleen omdat we mensen als ‘resource’ zien: ze moeten zich aanpassen om weer in de nieuwe structuur mee te kunnen. De ronde mens moet passen in een vierkant gat.

HBM ziet de mens niet langer als ‘Resource’, maar als ‘Being’. Wie ‘rond is, blijft ‘rond’. Daarvoor is echter kennis nodig van de mens en dat maakt HBM als filosofie uniek, omdat de volledige mens, naar modern psychologisch inzicht, niet alleen bestaat uit een bewust deel, zichtbaar in gedrag (de bovenstroom), maar ook uit een onbewust deel (de onderstroom).

Dit leidt ertoe dat we een nieuwe laag in mens en organisatie introduceren, naast de bekende lagen Structuur en Cultuur: de laag Natuur. De Natuur bestaat uit alle meestal niet bekende en onbewuste drijfveren van mensen.
Wil jij meer weten over hoe HBM jouw organisatie verandert? Download dan het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management’: https://lnkd.in/e3eYZtR